ČLANCI AUTORA/KE: Nora Ahmetaj

Nora je bila članica Regionalnog koordinacionog saveta Koalicije za istinu u regionu (RECOM) koja se bavi ratnim zločinima počinjenim između 1991. i 2001. u bivšoj Jugoslaviji. Ona se specijalizovala u oblasti ljudskih prava, transformacije mira i sukoba, i tranzicione pravde.