TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Nora Ahmetaj

Nora ishte anëtare e këshillit rajonal koordinues të koalicionit për komisionin e së vërtetës rajonale (RECOM) për krime të luftës të kryera gjatë viteve 1991-2001 në ish-Jugosllavi. Ajo është e specializuar për të drejta të njeriut, transformim të paqës dhe konfliktit, dhe drejtësi tranzicionale.

Pikëpamje | Personat e pagjetur

Ende jemi larg së vërtetës për shumë persona të humbur

Nga - 30.08.2017

Krijimi i institucioneve politike duhet të mbështetet nga vullneti politik.

Pikëpamje | Pajtimi

Presidenti duhet të ketë kujdes me themelimin e Komisionit të së Vërtetës dhe Pajtimit

Nga - 28.02.2017

Përpjekja e dytë e Hashim Thaçit për të zbuluar të vërtetën për të kaluarën duhet të jetë më e mirë se e para.

Pikëpamje | Pajtimi

Ka ardhur koha që mediat e Kosovës ta marrin seriozisht drejtësinë tranzicionale

Nga - 12.10.2016

Gazetarët nuk duhet t'i ikin çështjes së ndërlikuar të drejtësisë tranzicionale.