TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Nora Ahmetaj

Nora ishte anëtare e këshillit rajonal koordinues të koalicionit për komisionin e së vërtetës rajonale (RECOM) për krime të luftës të kryera gjatë viteve 1991-2001 në ish-Jugosllavi. Ajo është e specializuar për të drejta të njeriut, transformim të paqës dhe konfliktit, dhe drejtësi tranzicionale.