ČLANCI AUTORA/KE: Reita Demi

Reita Demi je prevoditeljica K2.0. Studirala je novinarstvo na Univerzitetu u Prištini, a na Koledžu AAB je pohađala studij engleskog jezika i književnosti.