TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Reita Demi

Reita Demi është përkthyese në K2.0. Ka studiuar për Gazetari në Universitetin e Prishtinës. Gjithashtu, ka studiuar për Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Kolegjin AAB.