ČLANCI AUTORA/KE: Rigon Qarkaj

Rigon Qarkaj je završio osnovne studije na Pravnom fakultetu, a trenutno pohađa master studije u oblasti ugovornog i privrednog prava na Univerzitetu u Prištini. Radi kao pravni savjetnik.