ČLANCI AUTORA/KE: Sanja Rašović

Sanja Rašović je godinama radila kao novinarka Crnoj Gori, ali već neko vrijeme radi pri nevladinoj organizaciji Građanska alijansa kao koordinatorka Škole demokratskog rukovođenja koja funkcioniše u okviru Asocijacije škola političkih studija Savjeta Evrope.