ČLANCI AUTORA/KE: Sanja Rašović

Sanja Rašović je godinama radila kao novinarka Crnoj Gori, ali već neko vrijeme radi pri nevladinoj organizaciji Građanska alijansa kao koordinatorka Škole demokratskog rukovođenja koja funkcioniše u okviru Asocijacije škola političkih studija Savjeta Evrope.

U detalje | Crna Gora

Radnici na marginama sistema

Piše - 19.12.2017

Radnici u Crnoj Gori u potrazi za pravima.

U detalje | Crna Gora

Medijski haos u Crnoj Gori

Piše - 09.10.2017

Nedostatak samoregulacije i politička pristrasnost uništavaju standarde.

U detalje | Crna Gora

Ekološka država?

Piše - 24.07.2017

Crna Gora je još uvijek daleko od ekološke države.