ČLANCI AUTORA/KE: Saranda Ramaj

U detalje | Zdravlje | Korupcija

Hronično stanje u farmaceutskoj industriji

Piše - 05.06.2018

Korupcija, skandali i lekovi koji ne služe svrsi.