TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Saranda Ramaj

Saranda Ramaj punon si gazetare në “Koha Ditore” që nga viti 2013. Fushat të cilat i mbulon lidhen me prokurimin publik, sistemin e drejtësisë dhe korrupsionin në shëndetësi. Për shtatë vite pune si gazetare është shpërblyer 13 herë me çmime për gazetari hulumtuese. Që nga vitit 2016 ajo gjithashtu kryen hulumtime të ndryshme për Institutin “Columbus”.  Saranda është përfituese e programit Bursa në Gazetari për të Drejta të Njeriut (cikli 2020)