TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Saranda Ramaj

Saranda Ramaj që nga vitit 2013 punon si gazetare në “Koha Ditore”. Fushat të cilat i mbulon lidhen me prokurimin publik dhe korrupsionin në shëndetësi. Saranda për 5 vite pune si gazetare është shpërblyer nëntë herë me çmime për gazetari hulumtuese. Që nga vitit 2016 ajo gjithashtu kryen hulumtime të ndryshme për Institutin “Columbus”.

Në thelb | Shëndeti | Korrupsioni

Industria e farmaceutikës në gjendje kronike

Nga - 05.06.2018

Korrupsion, skandale dhe medikamente të papërshtatshme.