ČLANCI AUTORA/KE: Shqipe Jashari - Sekiraqa

Šćipe Jašari-Sekiraća (Shqipe Jashari-Sekiraqa) ima desetogodišnje iskustvo rada u javnom i privatnom sektoru. Ona je ekonomistkinja koja je završila master studije u oblasti javne uprave na Američkom univerzitetu na Kosovu. Trenutno je angažovana na formulisanju javnih politika.