TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Shqipe Jashari - Sekiraqa

Shqipe Jashari-Sekiraqa ka më shumë se dhjetë vjet përvojë pune në sektorin publik dhe privat. Është ekonomiste me diplomë Master në Administrim Publik nga Universiteti Amerikan i Kosovës. Momentalisht është duke punuar në hartimin e politikave publike.