ČLANCI AUTORA/KE: Sidita Kushi

Sidita Kuši (Kushi) je docentkinja na katedri za političke nauke Državnog univerziteta Bridžvoter (Bridgewater) i radi kao gostujuća profesorka u Centru za strateške studije (CSS) u Flečer školi (Fletcher School) Univerziteta Tafts (Tufts University). Bavi se istraživanjem humanitarnih vojnih intervencija, američke spoljne politike i trendova u intervencijama, bezbednosti i ekonomskim krizama, kao i balkanskom politikom.