TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Sidita Kushi

Sidita Kushi është profesore asistente e shkencës politike në Bridgewater State University dhe hulumtuese në Center for Strategic Studies (CSS) në Fletcher School, Tufts University. Ajo studion intervenimet ushtarake humanitare, politikën e jashtme të ShBA-së dhe trendet e intervenimit, sigurinë dhe krizat ekonomike, dhe politikën e Ballkanit.