ČLANCI AUTORA/KE: Skënder Perteshi

Skender Perteši (Skënder Perteshi) je analitičar i istraživač Kosovskog centra za bezbednosne studije (KCSS) u sferi borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma. Autor je brojnih izveštaja na temu bezbednosti, a kao viši saradnik i konsultant radio je za brojne međunarodne i domaće organizacije, među kojima su i Finn Church Aid Foundation – Helsinki, Royal United Services Institute (RUSI), Međunarodna organizacija za migracije (IOM), OEBS na Kosovu, konsultantska firma MOONSHOT iz Londona, Resolve Network USA i druge.