TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Skënder Perteshi

Skënder Perteshi është analist dhe hulumtues për luftimin dhe parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS). Ai është autor i shumë raporteve hulumtuese që ndërlidhen me çështje të sigurisë. Ka punuar si këshillues dhe bashkëpunëtor i lartë për këto çështje me organizata ndërkombëtare dhe vendore, duke përfshirë Finn Church Aid Foundation–Helsinki, Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara, Organizatën Ndërkombëtare për Migracion, OSBE në Kosovë, kompaninë e konsulencës MOONSHOT dhe Resolve Network USA.