ČLANCI AUTORA/KE: Sonja Stojadinović

Sonja Stojadinović je politikolog sa završenim dodiplomskim i master studijama na Fakultetu političkih nauka Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” u Skoplju, Odsek za međunarodnu politiku. Akvistkinja je Levičarskog pokreta “Solidarnost” i kolumnistkinja nekoliko makedonskih, regionalnih i međunarodnih portala i blogova. Trenutno završava druge master studije na Karl-Franzens univerzitetu u Gracu, Austrija.