ČLANCI AUTORA/KE: Teuta Hodža

Teuta je vršilac dužnosti izvršnog direktora YIHR KS. Ona se pridružila toj organizaciji kao programska koordinatorka 2015. Ranije je radila i za FDH Kosovo, kada je monitorisala suđenja za ratne zločine i druge krivične postupke koji su etnički i/ili politički motivisani. Teuta je niz godina radila kao koordinatorka koalicije KOMRA na Kosovu, kao i na dva projekta FDH-a i FDH-a Kosova, „Inicijativa za memorijal Batajnica“, kao i na Regionalnoj školi za tranzicionu pravdu. Juna 2015. je od strane KosovoLive360 proglašena za Ženu nedelje. Teuta teži stvaranju društva koje poštuje ljudska prava i osnažuje suočavanje s prošlošću. Ona je završila Pravni fakultet i zanima je arheologija.