TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Teuta Hoxha

Teuta është ushtruese e detyrës së drejtoreshës ekzekutive të YIHR KS. Ajo iu bashkua YIHR KS si koordinatore e programit në vitin 2015. Më parë ajo ka punuar në Fondin për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDH Kosovë), monitorimin e gjykimeve për krime lufte dhe vepra të tjera penale të motivuara në bazë etnike dhe/apo politike. Teuta për vite ka punuar si koordinatore e Koalicionit për KOMRA në Kosovë, si dhe në dy projekte të FDH dhe FDH Kosovë, “Batajnica Memory Initiative” dhe Shkolla Rajonale e Drejtësisë Tranzicionale. Në qershor të vitit 2015, u zgjodh nga KosovoLive360 si Gruaja e Javës. Një shoqëri që respekton të drejtat e njeriut dhe inkurajon ballafaqimin me të kaluarën është ajo për çka Teuta është e angazhuar. Ajo të përfunduar fakultetin juridik dhe ka interes në arkeologji.