ČLANCI AUTORA/KE: Trina Hoti

Trina Hoti studira sociologiju i aktivistkinja je za dečja prava. Bila je predsednica Dečje opštinske skupštine u Prištini i grupe za nadzor primene dečjih prava ‘Poštujte naša prava’. Trenutno predvodi Unicefovu grupu koja okuplja mlade sa Kosova.