TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Trina Hoti

Trina Hoti është studente e sociologjisë dhe aktiviste për të drejtat e fëmijëve. Ka qenë kryesuese e Asamblesë Komunale të Fëmijëve në Prishtinë dhe më pas e grupit monitorues të të drejtave të fëmijëve Respect Our Rights, ndërsa aktualisht është lehtësuese e Grupit Referues të të Rinjve në programin e UNICEF-it në Kosovë.