ČLANCI AUTORA/KE: Tringa Berisha

Časopis | Migracija

Jezik sećanja

Piše - 26.09.2014

Potomci Albanskih migranata is Zergentine nius zaboravili domovinu.