ČLANCI AUTORA/KE: Una Sabljaković

Rođena u Beogradu. Diplomirala francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala na katedri za filozofiju Univerziteta Paris 8 Vincennes — Saint-Denis u Parizu. Od 2013. godine radi kao dopisnik iz Beograda za srpsku, hrvatsku i bosansku redakciju Deutsche Wellea. Objavljivala je tekstove u nedeljniku Vreme, na portalima Peščanik, forum ZFD, CZKD. Tokom 2020. i 2022. godine učestvovala je u projektu “Balkanska tranziciona pravda” istraživačke mreže BIRN.