TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Una Sabljaković

Una Sabljaković mban diplomë Bachelor në Gjuhë dhe Letërsi Franceze nga Universiteti i Beogradit dhe Master në Filozofi nga Universiteti Paris 8 Vincennes – Saint-Denis. Ajo ka punuar si korrespondente në Beograd me selitë serbe, kroate dhe boshnjake të Deutsche Welle-s që nga viti 2013. Artikujt e saj janë botuar nga Vreme dhe Peščanik si dhe webfaqet të forumit ZFD dhe CZKD. Ka marrë pjesë në projektin e BIRN-it për Drejtësinë Tranzicionale në Ballkan në vitet 2020 dhe 2022.