ČLANCI AUTORA/KE: Valmira Rashiti

Valmira Rashiti je feministička aktivistica i istraživačica. Završila je studij prava, a trenutno studira kulturološku antropologiju. Do sada je radila u Inicijativi mladih za ljudska prava (YIHR) te u Centru za razvoj društvenih grupa (CSGD). Trenutno radi kao službenica za rodnu integraciju pri Mreži žena Kosova.