ČLANCI AUTORA/KE: Valza Sadriu

Valjza Sadriju (Valza Sadriu) je završila osnovne studije u oblasti političkih nauka na Univerzitetu u Prištini. Trenutno radi kao istraživačica i koordinatorka za Balkansku grupu za istraživanje politika (Balkan Policy Research Group), uglavnom se interesujući za ljudska prava i tranzicionu pravdu.

Perspektive | Prošlost danas | Ratnih Zločina

Da li bi amnestija za ratne zločine mogla da funkcioniše?

Piše - 28.09.2018

Šta je amnestija i šta bi ona značila za jednu posleratnu državu?