TĂ‹ GJITHĂ‹ ARTIKUJT NGA: Valza Sadriu

Valza Sadriu ka kryer studimet bachelor për Shkencat Politike në Universitetin e Prishtinës. Është hulumtuese dhe koordinatore në Grupin për Ballkan (Balkan Policy Research Group). Interesat e saja përfshijnë të drejtat e njeriut dhe drejtësia tranzicionale.