TË GJITHË ARTIKUJT NGA: Valza Sadriu

Valza Sadriu ka kryer studimet bachelor për Shkencat Politike në Universitetin e Prishtinës. Është hulumtuese dhe koordinatore në Grupin për Ballkan (Balkan Policy Research Group). Interesat e saja përfshijnë të drejtat e njeriut dhe drejtësia tranzicionale.

Pikëpamje | E kaluara, tani | Krime Lufte

A mund të ketë amnisti për krime lufte?

Nga - 28.09.2018

Ç’është amnistia dhe çfarë do të sillte për një vend të dalë nga lufta.