ČLANCI AUTORA/KE: Vesa Bashota

Vesa Bashota je Fulbrightova stipendistica na Bushovoj školi Univerziteta A&M u Teksasu, gdje trenutno pohađa diplomski studij međunarodnog razvoja i ekonomske politike. Dodiplomski studij završila je na RIT-u Kosovo te je do sada radila u NDI-u, gdje se bavila demokratijom i upravom, a stažirala u CSIS-u i GIZ-u, gdje se bavila ekonomskim razvojem.