ČLANCI AUTORA/KE: Anita Mitić

Anita Mitić je trenutno Fulbrightova stipendistica na Bushovoj školi Univerziteta A&M u Teksasu, gdje pohađa diplomski studij nacionalne sigurnosti i diplomatije. Prije nego što je došla u SAD, Anita se bavila ljudskim pravima, pomirenjem i regionalnom saradnjom na Balkanu.