Ukratko | Nezavisnost

Ceci n’est pas une NEZAVISNOST

Piše - 16.02.2022

Datum i vreme: 21. februar 2022. u 17.30č

Kada svakog 17. februara obeležavamo Dan nezavisnosti Kosova, onda slavimo nezavisnost države. Ipak, ako konceptu nezavisnosti pristupimo kroz objektiv građana, da li onda reč “nezavisnost” poprima i drugo značenje? Šta bi bilo kada bismo fokus sa nezavisnosti Kosova izmestili na nezavisnost građana Kosova — da li bi, u tom slučaju, značenje nezavisnosti i slobode poprimilo druge aspekte?

UNDP je 1994. opisao koncept humane bezbednosti kao “slobodu od straha i slobodu od želje”. Strah i želja su uvezani sa strukturom našeg društva, kako kulturološki, tako i ekonomski. Oni postoje kao prepreke između ljudi i sloboda na koje imaju pravo.

Na Kosovu žive ljudi koji — nijednog februara — sebe ne mogu da svrstaju u grupu istinski nezavisnih i samostalnih. Oni nemaju tu slobodu da traže ono što žele da postignu u životu. Šta će nezavisnost ženi ako patrijarhat i rodno zasnovano nasilje stalno potiskuju njenu sposobnost da postane ono što želi?

Na Kosovu žive i oni ljudi koji — nijednog februara — prosto nemaju sredstva da dožive i osete slobodu. Spajajući kraj s krajem i jedva preživljavajući, siromašni nemaju mnogo prostora da nezavisno žive i stvaraju. Šta se može reći o stepenu nezavisnosti koji se priznaje onima koji žive u siromaštvu?

Takođe, volimo da pričamo o umetnosti kao o najuzvišenijem izrazu nezavisnosti, avangardi napretka i promena koje postoje van domena straha i želje. Ipak, kako se kulturni delatnici odnose prema svojoj slobodi kada dobijaju tek neznatnu podršku za ono što privređuju u društvu?

Zajedno ćemo dokučiti nova značenja reči “nezavisnost”. Preispitaćemo šta bi nezavisnost mogla i trebalo da znači u svakodnevici građana.

U diskusiji će nam se pridružiti sledeći gosti:

  • Leonida Molliqaj, izvršna direktorka, QIKA;
  • Artan Mustafa, istraživač/predavač u oblasti socijalne politike, UBT;
  • Donjeta Murati, istraživačica i suosnivačica PART-a.

Diskusiju će moderirati novinarka K2.0, Lirika Demiri.

Razgovor će se 21. februara od 17.30č održati u kafeu Dit’ e Nat’. Obezbeđen prevod na engleski i srpski. 

Od gostiju se očekuje da na događaju nose maske i poštuju fizičko odstojanje.

Ova diskusija je dio projekta “Inovacije za rezilijentne medije i građanski aktivizam”. Projekat finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a sprovodi ga Kosovo 2.0 u partnerstvu sa Institutom GAP.