Druga generacija

  • Medina Pasoma

  • Skender Sopa

  • Dženis Bećiri

  • Liridon Rama

  • Drenusha Morina

  • Altin Gashi

Treninzi i Događaji

K2.0 je 9. i 10. jula ugostilo mnoštvo talentiranih mladih osoba koje su pohađale programe usavršavanja u oblastima kreativnog novinarstva, tehnike vođenja intervjua te novinarske etike i istraživanja. Od ukupnog broja polaznika i polaznica, njih šestero uskoro će biti odabrano za učešće u drugom ciklusu našeg Programa profesionalne obuke novinara i novinarki.

Fotografije: Atde Mula (Atdhe Mula) / K2.0.