Gjenerata e dytë

  • Medina Pasoma

  • Skender Sopa

  • Xhenis Beqiri

  • Liridon Rama

  • Drenusha Morina

  • Altin Gashi

Trajnime dhe ngjarje

Mё 9 dhe 10 korrik 2019,  K2.0 ka qenё e mbushur me tё rinj tё talentuar, tё cilёt kanё mёsuar mё shumё pёr shkrimin kreativ, teknikat e intervistimit, etikёn e gazetarisё dhe hulumtimin. Gjashtё nga pjesёmarrёsit e trajnimit jane pёrzgjedhur pёr tё ndjekur  ciklin e dytё tё Programit tonё tё Mentorimit Profesional.

Fotografitё: Atdhe Mulla / K2.0.