U detalje | djeca

Država ne razmišlja o mentalnom zdravlju

Piše - 15.12.2020

Bez podrške države, deca sa invaliditetom i ona sa mentalnim problemima i njihove porodice primorani su da sami pronađu rešenje.

Bez dovoljne podrške državnih institucija i usled nepostojanja svesti i prihvaćenosti u društvu, porodice dece sa invaliditetom i mališana sa problemima u mentalnom razvoju podvrgnuti su izuzetnim teškoćama da bi zadovoljili svoje potrebe i postarali se za svoje blagostanje. U tom su gotovo pa sami.K

Autorka: Zana Fetiu.

Urednica: Kaljtrina Krasnići.

Kamera: Agon Madžari.

Video-montaža: Egzon Sadiku.

Ova publikacija je nastala u okviru trećeg ciklusa Programa za stipendisanje novinara u oblasti izveštavanja o ljudskim pravima, uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED) takođe pruža podršku realizaciji ovog programa. Realizacijom programa rukovodi Kosovo 2.0 u saradnji s Kosovskim centrom za rodne studije (KCGS) i Centrom za ravnopravnost i slobodu (CEL). Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost organizacije Kosovo 2.0 te nužno ne odražava stavove finansijera.