U detalje | Eulex

EULEKS OSTAO BEZ IZVRŠNIH NADLEŽNOSTI

Piše - 24.06.2016

Vraćene nadležnosti misiji za vladavinu prava.

Evropska unija je postigla sporazum sa kosovskim vlastima koje će Misiju vladavine prava na Kosovu (Euleks) zadržati aktivnom barem do juna 2018. Detalji o novom mandatu i budućnosti misije jesu puni nesigurnosti, ali sudeći po delićima informacija koje su se pojavile, Euleks će imati manje nadležnosti u kosovskom pravosudnom sistemu nego dosad.

Euleks radi na Kosovu otkako je ova država proglasila nezavisnost 17. februara 2008. Ova misija je dobila zadatak da se bori protiv korupcije na najvišim nivoima, boreći se protiv organizovanog kriminala i održavajući suđenja koja istražuju navode o ratnim zločinima iz rata 1998-99. na Kosovu.

Euleks je, u proteklih osam godina, pomagao, monitorisao i savetovao u oblasti vladavine prava, zadržavajući određene izvršne nadležnosti u kosovskom pravosudnom sistemu. Naime, reč je o sposobnosti da istražuju, podignu optužnicu protiv građana i vrše sudski postupak u pogledu slučajeva koji se tiču ratnih zločina, korupcije i organizovanog kriminala.

Nedavna odluka Evropskog saveta podrazumeva proširenje mandata Euleksu do juna 2018. Euleks je tri puta već dobio produženje mandata; 20102012.2014. Međutim, za razliku od tih prethodnih produžetaka, smatra se da četvrti produžetak mandata obuhvata „značajne promene“ uloge misije i njenih nadležnosti.

Novi mandat 

Celi tekst sporazuma između EU i kosovske države u vezi sa novim mandatom još nije javan i neće biti javan pre objavljivanja u službenom glasniku vlade. Očekuje se da će se to desiti u bliskoj budućnosti.

Međutim, Euleks je objavio saopštenje za medije kojim se nedvosmisleno potvrđuje ublažavanje nadležnosti ove misije. U izjavi se navodi da će „kao stvar principa, sve krivične istrage i nova suđenja biti sprovedeni od strane kosovskih vlasti, dok će sudsko veće biti sastavljeno od kosovskih sudija“. U izjavi takođe stoji da će novi slučajevi moći da se otvore samo nakon odobrenja kosovskog pravosuđa, iako „u izuzetnim situacijama, slučaj može biti predat Euleksu ili veću koje je sastavljeno od većinski Euleksovih sudija“.

Upitana da objasni šta bi mogle da budu „izuzetne situacije“, portparolka Evropske službe za spoljne poslove EU, Maja Kocijančič, kazala je Kosovu 2.0 da će „ti slučajevi morati da se procene u odnosu na svaki poseban slučaj, a za čiju će osetljivost i složenost biti potrebna pomoć Euleksa“.

Ono što je objavljeno je budžet ove misije. Od juna 2016. do februara 2017, 34,5 miliona evra biće dodeljeno Euleksu i dodatnih 29,1 milion evra za specijalnu komoru i kancelariju specijalnog tužioca; u skladu sa odobrenim budžetom Evropskog saveta o kom su informacije objavljene zajedno sa odlukom da se produži mandat misije.

Drugi zaključak se može izvući kada je reč o budućoj ulozi Euleksa na Kosovu, a da se pritom ne pročita konačni sporazum – Euleks više neće učestvovati u sprovođenju suđenja na kojima se istražuju navodi o ratnim zločinima. Specijalna komora za sprovođenje takvih suđenja uspostavljena je u Holandiji i očekuje se da će uskoro početi da radi.

Specijalna komora će se prvo baviti navodima izvestioca Saveta Evrope, Dika Martija, koji tvrdi da su ratni zločini, uključujući „vađenje organa“, počinjeni od strane vođstva OVK tokom rata na Kosovu 1998-99. Jedan od glavnih razloga zbog kojih je specijalna komora osnovana bio je „neuspeh“ Euleksa da obezbedi dobar program za zaštitu svedoka. To je dovelo do uspostavljanja suda u Holandiji, više od 2.000 kilometara daleko od Kosova.

Stenovit put i bujajući sudovi

eulex_001

Razmena pisama između kosovskog predsednika Hašima Tačija i visoke predstavnice EU za strane poslove i bezbednosnu politiku Federike Mogerini utabala je put tome da dva nacrta zakona koji obuhvataju produžetak Euleksovog mandata budu poslata Skupštini Kosova na odobrenje. Sa 84 glasa „za“ i pet „protiv“, nacrti zakona su usvojeni 17. juna, dok su dve trećine od 120 poslanika odobrile zakone.

Ipak, pojavio se mali problem u tajmingu. Euleksov prethodni mandat je istekao 14. juna i Mogerinijeva nije poslala odgovor pre 15. juna, što je dovelo do toga da mnogi spekulišu da se EU i kosovske vlasti možda nisu saglasile oko toga koju će ulogu od sad Euleks imati. Kocijančičeva je negirala te tvrdnje, rekavši da „nije bilo neslaganja između dveju strana“ tokom vođenja pregovora o novome mandatu Euleksa.

„Euleks ima složen mandat koji obuhvata pravosuđe, tužilaštvo, policiju i korektivne službe“, Kocijančičeva je rekla za K2.0. „On se bavi osetljivim pitanjima. U tom kontekstu, lako je shvatiti da za pregovore treba vremena i, kao što je već rečeno, zadovoljni smo ishodom.“

Zakasnelo pismo je prouzrokovalo i probleme oko rada sudova. Zakonski postupak, kao što ga predviđa kosovski ustav, zahteva da zakone usvojene u skupštini potpiše predsednik Republike Kosovo u vremenskom okviru od osam dana po prispeću. Nakon što predsednik potpiše zakone, oni se potom moraju vratiti u skupštinu na odobrenje, a pre nego što se objave u službenom glasniku vlade. Tek kada su objavljena celih 15 dana, zakon stupa na snagu.

Danas (24. jun), nacrti zakona i dalje nisu potpisani od strane predsednika Tačija. Razlog ovakvog odlaganja je nejasan i samo produžava vreme u kom Euleks nema mandat na Kosovu. Prema ustavu, njegov rok za potpisivanje je sutra (25. jun).

Juna 15, usled odsustva zakonskog mandata, Euleks je primoran da ponovo zakaže termine za sudske procese dok im se mandat zvanično ne produži. Iako su nacrti zakona prošli kroz skupštinu, oni nemaju snagu zakona dok se zvanični proces ne završi.

„Euleksove sudije i Euleksovi tužioci vršiće svoju dužnost u skladu sa važećim zakonom na Kosovu“, služba za medija iz Euleksa je kazala za K2.0. Kada su upitani da li to znači da će svi sudski postupci biti suspendovani dok predsednik ne potpiše nacrte zakona, Euleksova služba za medije je odbila da komentariše. Međutim, Arianit Koči, advokat iz Prištine, danas (24. jun) je potvrdio da su svi postupci planirani za sledeću nedelju pomereni i da se očekuje da će svi sudski postupci biti suspendovani dok predsednik ne potpiše zakone.

„Izveštaj Žana Pola Žaka“ i novi mandat 

eulex_002Euleks je optužen za netransparentnost i neodgovornost. U suštini, ova misija je bila diskreditovana usled internih optužbi u misiji koje obuhvataju podmićivanje i korupciju. Optužbe je iznela bivša Euleksova tužiteljka Marija Bamije u novembru 2014. Kao odgovor na ove optužbe, Mogerinijeva je zadužila profesora Žana Pola Žaka da rasvetli situaciju tako što će sprovesti nezavisnu istragu o navodima Bamijeove.

Nakon nekoliko meseci istrage, Žak je napisao izveštaj u kom su se, između ostalog, našle jasne preporuke za budući rad Euleksa na Kosovu. „U trenutnom stanju stvari“, stoji u izveštaju, „kosovski pravosudni sistem izgleda nije sposoban da savlada izazove koje predstavljaju korupcija i organizovani kriminal povezan sa njom.“ U izveštaju dalje stoji da, ukoliko se izvršni ogranak Euleksa eliminiše, „niz postupaka bi bio izgubljen i zaboravljen“. U tom smislu, čini se da novi mandat ne odražava preporuku profesora Žaka i njegovu brigu za postupke koji bi mogli da „budu izgubljeni ili zaboravljeni“.

Izveštaj takođe poziva na promene unutar misije kako bi se „sačuvao obraz“ Evropske unije, jer nivo korupcije na Kosovu nije doživeo drastični pad. Štaviše, stanje je pogoršano otkako je EU počela time da se bavi. U izveštaju o napretku 2010, EU je izjavila da je „kosovski pravosudni sistem slab“ i da je korupcija ostala jedan od glavnih prepreka kosovskoj budućnosti.

Pet godina kasnije, nije se mnogo toga promenilo. Izveštaj o napretku iz 2015. naglasio je da je više nego jednom kosovsko pravosuđe poremećeno „endemskom korupcijom“. Sa najnovijim informacijama o tome da će Euleksove nadležnosti biti umanjene, postavlja se pitanje toga kako će Euleks efikasno nastaviti da se bori protiv korupcije.

Međutim, neki komentatori odobravaju slabljenje nadležnosti Euleksa. „Pravosuđe se nikada ne može unaprediti ukoliko se slučajevi teškog kriminala delegiraju internacionalcima“, Besa Šahini, nezavisna analitičarka koja živi u Prištini, rekla je Kosovu 2.0.

Prema rečima Šahinijeve, EU namerno nije postigla rezultate u borbi protiv teškog kriminala koji je povezan sa visoko rangiranim političarima, s obzirom na to da je „interes EU da sprovede dijalog između Kosova i Srbije“, dok volja da se učestvuje u ovim dogovorima štiti političare od Euleksovih kandži.

Reakcija

eulex_003

Bilo je onih i spolja i iznutra koji su zahtevali da dođe do promena u radu Euleksa na Kosovu. Samoopredeljenje, treća po jačini partija u Skupštini Kosova čak je pozvala da se Euleksova misija okonča, nazivajući je „neuspelom misijom“ zbog „ranijeg nerada“ u unapređenju vladavine prava na Kosovu. Ova partija nije htela da učestvuje na sednici kada je glasanje održano, a da bi se produžio mandat ove misije.

Šahini takođe smatra da nije trebalo produžiti mandat misiji. „Mislim da, na osnovu oba principa i u praksi, Euleks treba da ide“, rekla je ona Kosovu 2.0. „Mnogo puta je dokazano da međunarodne organizacije ne osećaju odgovornost prema lokalnim izabranim strukturama i ne mogu doneti pravdu na mesto kakvo je Kosovo.“

Ipak, pismo saglasnosti koje je Tači poslao Mogerinijevoj, a koje je dobilo podršku više od dve trećine poslanika, znači da će produžetak mandata naizgled imati podršku kosovskih institucija do juna 2018, barem zvanično.

Ono što će se zaista desiti sa Euleksom nije poznato, ali se čini da nadležnosti Euleksa nisu pod znakom pitanja. „Niko ne spori da će kosovsko pravosuđe nastaviti da traži podršku i pomoć u predstojećim godinama“, Kocijančič je rekla Kosovu 2.0. „Jasna poruka, koju je moguće videti u razmeni pisama, jeste da će kosovski pravosudni organi biti u vođstvu.“K