U detalje | Obrazovanje

Evolucija pod istragom

Piše - 31.05.2017

Srbija preispituje nastanak ljudske rase.

Kao da nema nijednog većeg problema u državi i društvu, srpska javnost već skoro dve sedmice raspravlja o peticiji za reviziju izučavanja teorije evolucije Čarlsa Darvina, odnosno o tome kako je nastao čovek. Ova tema osim što je zaokupirala medije u Srbiji, zaokupila je i Skupštinu, a oglasili su se i profesori Bogoslovskog fakulteta, Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), lekari, Ministarstvo prosvete i nauke, intelektualna elita, pojedinci… Dio javnosti odbacuje Peticiju tvrdeći da je pravi cilj da se religija ubaci u nastavu. Javnost se rasplamsala, ali epiloga još nema.

Svijet prema pokretačima peticije

Sve je počelo kada se Peticija za reviziju izučavanja teorije evolucije pojavila u medijima. Uz peticiju je išla prilično velika lista potpisnika na kojoj su imena 52 akademika, naučna savetnika i profesora univerziteta, 61 doktor nauka, pet magistara nauka, 50 lekara specijalista, 24 inženjera, 19 profesora srednjih škola, 14 filozofa, filologa i sociologa, 25 diplomiranih pravnika i ekonomista, pet farmaceuta i hemičara, osam umetnika, pet novinara i pet sveštenika. Peticiju su uputili ka Ministarstvu prosvete i nauke, Skupštini Srbije, SANU i univerzitetima.

Pokretač peticije tvrdi da nema dokaza o tome da je život na Zemlji nastao spontano, te da savremena nauka nema konkretnu teoriju o nastanku života na našoj planeti.

Potpisnici smatraju da kroz nastavu biologije, teorija evolucije zauzima “sve tvrđe neodarvinističke dogmatske stavove”. Prema njima se danas u celom svetu javljaju brojni poznati i priznat naučnici, “među kojima ima i značajan broj ateista”, koji odbacuju teoriju evolucije.

Inicijator peticije, penzionisani plastični hirurg Radmilo Rončević interes javnosti za ovu temu u Srbiji tumači kao dokaz da postoji veliko interesovanje da se sazna prava istina “šta je teorija evolucije”, ali da „to nisu dozvolili oni kojima je peticija upućena“. On tvrdi da nema dokaza o tome da je život na Zemlji nastao spontano, te da savremena nauka nema konkretnu teoriju o nastanku života na našoj planeti. Rončević, govoreći za Kosovo 2.0., je ponovio neke od teza koje stoje u obrazloženju peticiju, upozoravajući kako su za evolucioniste fosili, “uz brojne pretpostavke, spekulacije, zablude, nekad i laži”, glavni dokaz evolucije. Ali, „gde su prelazni oblici?”, postavlja pitanje.  “Do sada je bilo više miliona vrsta života, računajući i izumrle. Za svaku vrstu, da bi se razvila i opstala, bio bi potreban veliki  broj prelaznih oblika, a u fosilima ih nema”, kaže dodajući kako fosili “zajedničkog pretka majmuna i čoveka, odnosno prelazne vrste prema čoveku, nisu pronađeni“.

Teze iz Peticije uzeo je u razmatranje Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Srbije. Rasprava je, javljali su lokalni mediji, podelila poslanike, koji su ipak na kraju zaključili da evolucija nije pitanje za njih. Ipak, predsednik ovog Odbora Muamer Zukorlić, bivši muftija, izjavio je da je lično bliži stavovima kreacionizma nego teoriji evoluciji.

Versko ideološki pamflet

Resorno ministarstvo zaduženo za obrazovanje i nauku odlučilo je da se neće baviti Peticijom jer, kako je objašnjeno, bilo koja naučna istina ili nova teorija, a naročito one koje su od svetskog značaja, ne mogu se uvoditi tek tako, bez međunarodne potvrde. Oglasio se i SANU, koji se ogradio od ovakvih ideja. No, evidentno je da su Peticiju neki članovi Akademije ipak potpisali. Izvršni odbor SANU je konstatovao da je to njihovo pravo. Ipak, naknadno je jedan od potpisnika, akademik Antonije Đorđević, povukao svoj potpis rekavši kako je potpisao „u zabludi o njenoj prirodi i svrsi.“

Reč je o još jednom pokušaju da se religija ubaci u nastavu i to nam nije prvi put."

Biljana Stojković, profesorka evolucione biologije

Oglasio se i Etički komitet Srpskog lekarskog društva ocenivši da je Peticija “versko ideološki pamflet”. Profesorka evolucione biologije Biljana Stojković, u izjavi za Kosovo 2.0. kaže da nema dilemu da su potpisnici ovakve peticije takozvani kreacionisti, ljudi koji veruju da je svet kreacija Boga. „Reč je o još jednom pokušaju da se religija ubaci u nastavu i to nam nije prvi put. Sami kreacionisti sigurno neće reći da to ima veze s Bogom. Njih Ustav sprečava u tome da se pozivaju na Boga, ali sve iza toga je upravo samo ta priča i ništa drugo. Spisak potpisnika peticije je, kako se meni čini, spisak vernika“, ocenjuje Stojkovićeva.

Sa njom se slaže i profesor Željko Tomanović, dekan Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je izjavio u medijima da je reč o idejama koje su potpuno anahrone i nenaučne, kao i da ne postoji nijedno naučno saznanje koje ide u prilog navedenim tvrdnjama i negiranju evolucije.

Stavove nauke podržali su čak i predstavnici Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Grupa nastavnika ocenila je da u programu nastave biologije, na svim obrazovnim nivoima, ne postoji ništa što bi trenutno moglo da je zameni, kao i da je teorija evolucije jedina trenutno naučno prihvaćena.

Teorija evolucije se u Srbiji, inače, izučava u sedmom razredu osnovne škole, kao i u trećem razredu gimnazije društvenog smera, a u četvrtom razredu na prirodno-matematičkom smeru. U srednjim stručnim školama to zavisi od smera, a kod nekih obrazovnih profila se uopšte ne izučava.

Osim što je Peticija izazvala veliku pažnju javnosti, očigledno je da neće imati nikakvog konkretnog efekta. Jedini efekat koji je postignut jeste to što je skrenuta pažnja sa gorućih problema u društvu, a građanima poslužila kao vid razonode. Mediji su, u nedostatku drugih tema, svakako najodgovorniji za to.K