Ukratko | Izbori2017

Konfuzno skupštinsko zasedanje

Piše , - 03.08.2017

Greška predsedavajućeg dovela do slučajnog prekida zasedanja.

Inauguralna sednica Skupštine Kosova, održana 3. avgusta, pretvorila se u stanje haosa jer nije došlo do odabira predsednika i zamenika predsednika ovog tela. Predsedavajući inauguralne sednice, Adem Mikullovci iz Samoporedeljenja — koji je sa svojih 76 godina bio ovlašćen da rukovodi zasedanjem kao nastariji poslanik — je čini se zaključio sednicu slučajno, i to pre nego što je nominovanje predsednika Skupštine došlo na red.

Nakon perioda konfuzije, objavljeno je da će se sednica ponovo održati u 15:00 časova, iako je naknadno odložena do petka nakon što koalicija PAN (PDK-AAK-Nisma) nije uspela da se ponovo pojavi, te time nije ispunjem kvorum.

Greška Mikulovcija se desila nakon što je koalicija PAN zahtevala dvočasovnu pauzu zarad “daljeg konsultovanja,” kako bi obezbedili 61 glas potreban za njihovo nominovanje kandidata za predsednika Skupštine. Iako tek treba da se objavi ime njihovog nominovanog predstavnika, naširoko se veruje da će to biti lider PDK, Kadri Veselji.

Kao najstariji poslanik, Adem Mikulovci iz Samoopredeljenja je zasedao inauguracionom sednicom Skupštine. Fotografija: Atde Mula / K2.0.

Poslanici su odbacili predlog PAN-a da se proglasi pauza, pri čemu je podela zvanično bila 60-60. Iako je čak i to debatovano, Miljaim Zeka  iz Nisme je izjavio da nije glasao u korist predložene pauze, rekavši da je zbunjen u vezi toga za šta je zapravo glasao. Bez obzira na glas Zeke — ko je ubrojan kao jedan od 60 glasova onih koji su glasali u korist predloga za pauzu — nedostajao je još jedan glas.

Zahtev za pauzu za dalje konsultovanje i odbijanje takvog zahteva od Skupštine ukazuju da PAN nije imao većinu od 120 poslanika u korist njihovog izbora za predsednika Skupštine i pokušao je da kupi više vremena da ubedi ostale da glasaju za njihovog kandidata.

Nakon što je Enver Hodža iz PDK preuzeo reč rekavši da je Mikulovcijeva dužnost da uradi sve što može kako bi osigurao da se odabere predsednik Skupštine, te bi pauza tada bila odlučena, Mikulovci je rekao, “ovime zaključujem sastanak.” Poslanici su krenuli da izjuravaju iz skupštinske sale, pri čemu je Mikulovci bezuspešno pokušavao da nastavi sednicu.

Zahtev Envera Hodže iz PDK na dvočasovnu pauzu koji je doveo do kontroverzije i konfuzije. Fotografija: Atde Mula / K2.0Ranije je takođe bilo zabune na sednici jer PAN nije bio prisutan tokom  imenovanja članova koji treba da se pridruže obaveznoj ad hoc komisiji za verifikaciju koja osigurava održavanje konstitutivne sednice u skladu sa pravilima. Poslanici PAN-a ušli su u salu neposredno nakon što su imenovani kandidati. Nakon kratke pauze, komisija je predložila da se PAN-u dozvoli da imenuje svoje predstavnike za komisiju, međutim PAN još jednom nije bio prisutan u Skupštini, tako da su poslanici koji su bili prisutni glasali da nastave bez njih. Posle druge pauze, strankama PAN je bilo dozvoljeno da nominuju svoje predstavnike komisije.

Teuta Rugova iz LDK, koja je kao najmlađa poslanica imala ovlašćenje da pomogne u predsedavanju konstitutivnom sednicom, je takođe izostala sa većeg dela sesije, pre nego što se vratila na glasanje u korist održavanja dvočasovne pauze. Poslednjih nedelja postojale su sporne spekulacije da će Rugova glasati sa PAN-om suprotno mišljenju stranke u odabiranju predsednika Skupštine, a kasnije i Vlade.

.

Teuta Rugova iz LDK, predmet mnogih spekulacija tvrdi da će odbaciti partijsku odluku da glasa sa PAN-om, bila je jedan od onih koji su glasali za pauzu sednice za „dalje konsultacije.“ Fotografija: Atde Mula / K2.0.

Pre nego što je sednica slučajno prekinuta, svih 120 poslanika položilo je svečanu zakletvu koju je pročitao Mikulovci.

Sednica će se ponovo održati u 10:00 u petak (4. avgusta).

Svečana zakletva

Zakletva koju su položili poslanici Skupštine:

“Ja, poslanik Skupštine Republike Kosova, kunem se da ću iskreno i sa predanošću izvršavati svoju dužnost i zastupati ljude dostojanstveno, raditi u interesu Kosova i svih njegovih građana, posvetiti se zaštiti i poštovanju ustavnosti i zakonitosti zarad zaštite teritorijalnog i institucionalnog integriteta Kosova, zarad garantovanja ljudskih prava i sloboda, i u skladu sa domaćim zakonima i evropskim standardima.”

Naslovna fotografijae: Atdhe Mulla / K2.0.

Napomena urednika: *Ovaj tekst je dorađivan kako bi pokazao najnovija dešavanja.