Ukratko | BlogCall

Kako danas izgleda studentski život? Pišite za K2.0

Piše - 07.05.2024

Podelite svoju priču o borbama, radostima i smehu koji donosi studentski život.

Na Kosovu ima ukupno 71.948 studenata/kinja. Iskustvo svakog/e studenta/kinje krije skrivene priče. Tu su brige i problemi, sreća i trenuci radosti, revolucije i pobune, anegdote, ljubav i nerazdvojna prijateljstva.

Studenti/kinje, kao velika i zahtevna grupa, često su bili iskra koja pokreće neophodne društvene promene i izvor priča koje ne čujemo nigde drugde. Njihova energija je duboko ukorenjena u načinu na koji govorimo o sebi i društvu, kako se sećamo prošlosti i kako gradimo sadašnjost.

Da li je studentski život isti kao pre? Želimo čuti priče od vas koji ste još studenti/kinje. Recite nam kakav je danas studentski život.

Koje su brige studenata/kinja? Kakve su biblioteke? Kakvo je bilo iskustvo preseljenja u drugi grad? Kakvi su uslovi u studentskim domovima? Napišite neku priču o legendarnoj studentskoj menzi. O kampusu. O predavanjima i njihovom kvalitetu. O profesorima/icama i političkom organizovanju studenata/kinja. O nesuglasicama sa akademskim osobljem. O stvarima koje su studentima/kinjama na Kosovu potrebne, a koje im nedostaju. O prijateljstvima koja su nastala na fakultetu. O ispitima. O tome šta želite da promenite u studentskom životu.

Pišite nam o svemu što želite da podelite s nama o studentskom životu.

Pošaljite blog od 900 do 1200 reči na [email protected] do 15.06.2024. Urednici/ce K2.0 će raditi sa autorima/kama čiji tekstovi budu odabrani za objavljivanje. Kroz ovaj poziv i u saradnji sa mladim autorima/kama, K2.0 ima za cilj da razvije veštine pisanja, ponudi mentorstvo i pruži autorima/kama priliku da objave svoje članke u časopisu sa čitalačkom publikom širom sveta. Iz tog razloga, autori/ke neće biti plaćeni/e za svoje članke.

Kliknite ovde da vidite primere kako izgleda blog format.

 

Naslovna slika: Dina Hajrullahu / K2.0.

Ova aktivnost je organizovana uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru projekta “Diverzifikacija glasova u novinarstvu”. Njen sadržaj je isključiva odgovornost platforme Kosovo 2.0 i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Zašto je navedena ova klauzula?