OPEN CALL

KONKURS ZA DODELU GRANTOVA

Piše - 25.01.2022

PRIJAVITE SE ODMAH I SUPROTSTAVITE SE NARATIVIMA PODELE

K2.0 zajedno sa partnerima iz Mreže za izveštavanje o različitosti 2.0 (Reporting Diversity Network 2.0) objavljuje poziv za projektne predloge koji imaju za cilj suzbijanje govora mržnje i bolju reprezentaciju različitosti, kojima bi pružili finansijsku podršku.

Poziv je otvoren u sklopu projekta Reporting Diversity Network 2.0 koji ima za cilj da utiče na medijsku reprezentaciju etničke pripadnosti, religije i roda na Zapadnom Balkanu.

RDN 2.0 ima za cilj da aktivira ulogu civilnog društva u suprotstavljanju narativima podele i njihovoj zameni preko potrebnim pozitivnim diskursom koji doprinosi vrednostima dobrosusedskih odnosa i poštovanju društvene raznolikosti.

Svrha poziva je povećanje efikasnosti organizacija civilnog društva (OCD) koje sarađuju sa medijima kako bi se smanjilo širenje stereotipa i negativne reprezentacije „drugih“.

Specifični ciljevi poziva su:

 1. ojačati poziciju lokalnih organizacija civilnog društva u zaštiti prava svojih korisnika/ca u medijima;
 2. pružiti mogućnosti lokalnim organizacijama civilnog društva da utiču na javno mnjenje;
 3. povećati broj i kvalitet poruka koje se plasiraju u javnost;
 4. poboljšati vidljivost i medijsko prisustvo tema koje se tiču žena i manjinskih grupa;
 5. podići svest i doprineti pozitivnoj percepciji drugih, toleranciji i inkluziji u regionu. 

Vrste aktivnosti za koje se organizacije civilnog društva (OCD) mogu prijaviti uključuju (ovo su primeri i lista može da uključi i druge aktivnosti, sve dok one doprinose gore navedenim ciljevima):

 • kampanje zagovaranja i podizanja svesti;
 • proizvodnja medijskog sadržaja;
 • kreiranje kampanja za suzbijanje narativa mržnje u javnoj sferi;
 • kreiranje specifičnih veb-portala koji omogućavaju učešće građanima/kama, pristup informacijama i javnu debatu;
 • konsultacije, okrugli stolovi i sastanci sa zainteresovanim stranama;
 • omogućavanje dijaloga o politikama sa zainteresovanim stranama (npr. političkim strankama, lokalnim zvaničnicima/ama, ekspertskom zajednicom, medijima).

Sve aktivnosti se sprovode na teritoriji Kosova.

Vreme sprovođenja aktivnosti je ograničeno na 6 (šest) meseci.

Ukupni budžet programa podrške organizacijama civilnog društva je 27.500 evra. U okviru programa, Kosovo 2.0 podržaće pet projekata – pojedinačna vrednost grantova je između 3.000 i 8.000 evra.

OCD koji se javljaju na ovaj poziv moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su registrovane u Odeljenju za registraciju nevladinih organizacija pri Ministarstvu javne uprave i da su izmirile sve zakonske obaveze;
 • imaju iskustvo u oblasti reprezentacije različitosti i/ili govora mržnje;
 • da su direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom;
 • da njihov bankovni račun nije blokiran;
 • da organizacije nisu korisnici sredstava u okviru programa Evropske komisije Civil Society Facility and Media Programme 2018-2019, budžetska linija: BGUE-B2018-22.020401 i BGUE-B2019-22.020401.

Organizacije mogu da podnesu samo jedan predlog projekta u okviru ovog programa kao nosilac ili kao partner.

Na konkurs se mogu prijaviti različiti tipovi organizacija civilnog društva: grasrut organizacije, organizacije članice većih mreža koje deluju na nacionalnom ili regionalnom nivou, mediji osnovani kao OCD…

Partnerstvo sa lokalnim medijima smatraće se prednošću i doneće dodatne poene prilikom ocenjivanja projekata.

Jednodnevna obuka o pravilima i procedurama za sprovođenje grantova EU biće organizovana za odabrane primaoce bespovratnih sredstava. Obuka će obuhvatiti teme kao što su: upravljanje projektima, pravila o vidljivosti, finansijsko izveštavanje, itd.

Pored toga, odabranim OCD će biti omogućena mentorska podrška koja će im pomoći u sprovođenju kreativnih medijskih kampanja za podizanje svesti javnosti kao i u upravljanju projektim aktivnostima. Prijava mora biti podnesena na engleskom jeziku.

Rok za prijavu je 21. februar 2022. do 17.00 časova.

Molimo da prijave, uključujući obrazac prijave, budžet, potvrdu o registraciji te prijavu poreza, pošaljete na adresu <eumediagrants@ktwopointzero.com>

Ako imate dodatna pitanja, možete da nas kontaktirate na <eumediagrants@ktwopointzero.com>, i to do 7. februara 2022. godine.

Da dobijete dodatne informacije, preuzmite ovde dokument sa pitanjima aplikanata koja smo primili mi i naši partneri, ali i sa ponuđenim odgovorima.

Naslovna fotografija: Reporting Diversity Network 2.0 (RDN 2.0)

Ovaj program realizuje se u okviru regionalnog projekta “Mreža za izveštavanje o različitosti 2.0” (“Reporting Diversity Network 2.0”), i to uz finansijsku podršku Evropske unije, Balkanskog trasta za Demokratiju – projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država – te Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.