Konteksti Podcast | Zapošljavanje

Kultura, obrazovanje i tržište rada nasuprot izbora žena

Piše - 28.06.2020

Da li žene zaista biraju svoju karijeru?

U novoj epizodi Konteksta govorimo o tome koliko žena na Kosovu zaista ima izbora kada je riječ o karijeri. Konkretnije, ispitaćemo kako obrazovni programi, društvene i kulturne prakse, kao i institucionalne politike utiču na njihov “izbor”, a ujedno i na koji način te prakse i politike uslovljavaju sposobnost žena da biraju i donose odluke u pogledu profesionalnih nastojanja.

O ovim različitim, ali ipak međusobno povezanim faktorima razgovaraćemo sa troje istraživača iz kosovskih nevladinih organizacija koje se bave proučavanjem, istraživanjem i zastupanjem ravnopravnijeg društva, a oni su: Gentijan Gaši (Gentian Gashi), istraživač na Institutu GAP; Valjeza Zođani (Valëza Zogjani), istraživačica u organizaciji Demokratija za razvoj (D4D); te Donjeta Morina, istraživačica KIPRED-a.K

 

 

Ovaj podkast je nastao u okviru projekta “Inovacija za otporne medije i angažman građana”, uz finansijsku podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Projekat sprovodi Kosovo 2.0, u partnerstvu sa Institutom GAP. Njegov sadržaj predstavlja isključivu odgovornost Kosova 2.0 i Instituta GAP, te ne odražava nužno stavove Evropske unije.