Ukratko | Zdravlje

Više o monografiji

Piše - 05.06.2018

Kosovsko zdravstvo pod lupom.

K2.0 stavlja kosovsko zdravstvo pod lupu, fokusirajući se na osnovne probleme i izazove koji predstoje. Od pitanja da li javni ili privatni zdravstveni sistem, preko preskupih lekova (koji imaju ili nemaju efekat), do prikupljanja sredstava za sopstveno preživljavanje… Šta građani i građanke Kosova moraju da rade za svoje zdravlje?  

Ova publikacija je realizovana uz podršku projekta Promocija demokratskog društva (PDD) koji finansira švajcarska Agencija za razvoj i saradnju i dansko Ministarstvo spoljnih poslova (DANIDA), kojim upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo. Odgovornost za sadržaj je na K2.0 i ni na koji način ne odražava stavove onih koji su podržali realizaciju, a to su SDC, DANIDA i KCSF.

Ovaj grant finansira projekat Promocija demokratskog društva — finansiran od švajcarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i danskog Ministarstva spoljnih poslova (DANIDA), a njime upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF).K

Vrati se na monografiju o zdravlju

KOMENTARIŠI