S`fundmi | Shëndeti | Shëndetësia

Më shumë për këtë monografi

Nga - 05.06.2018

Sistemi shëndetësor i Kosovës nën mikroskop.

K2.0 vendos sistemin e shëndetësisë të Kosovës nën mikroskop, duke u përqendruar në disa prej problemeve më themelore dhe sfidave që do vijnë. Nga shëndetësia publike vs private, te medikamentet me çmime të shumëfishuara (dhe të cilat mund apo mund të mos funksionojnë) dhe mbledhja e fondeve për trajtim… Me çfarë përballen me të vërtetë kosovarët kur u rrezikohet shëndeti?

Ky publikim është realizuar me përkrahjen e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e K2.0 dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i SDC-së, DANIDA-së apo KCSF-së.

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).K

Kthehu në Monografinë e Shëndetit

KOMENTET

0
KOMENTO

KOMENTO

Kthehu n'fillim

THANKS FOR YOUR COMMENT

AFTER A QUICK CHECK IT WILL BE PUBLISHED HERE. PLEASE BE PATIENT.

THANKS FOR SUBSCRIBING

THANKS FOR YOUR COMMENT

AFTER A QUICK CHECK IT WILL BE PUBLISHED HERE. PLEASE BE PATIENT.