U detalje | Mediji

Mehanizmi za (samo)regulaciju medija

Piše - 15.07.2022

U prethodno objavljenom videu objasnili smo tri glavna koncepta koja se odnose na krive informacije. Sada pojašnjavamo kako vi — kao korisnici medija — možete pomoći da se stvori zdravije medijsko okruženje. Kome možete da se obratite, ko će vas saslušati i ko može da se pozabavi žalbama koje imate na medijski sadržaj?

K2.0 pravi presek mehanizama koje korisnici medija mogu da iskoriste u borbi protiv krivih informacija.

Ova priča je nastala uz finansijsku podršku “Balkanskog trusta za demokratiju” (Balkan Trust for Democracy), projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država (German Marshall Fund of the United States) i norveškog Ministarstva spoljnih poslova. Stavovi izneseni u ovoj priči nužno ne odražavaju stavove norveškog Ministarstva spoljnih poslova, Balkanskog trusta za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država niti njihovih partnera.

Zašto je navedena ova klauzula?