podcast | Seksualno Nasilje

Osobe koje su preživjele seksualno nasilje i prijenos traume

Piše - 12.11.2021

Kako se PTSP odražava na narednu generaciju.

Za mnoge osobe koje su preživjele seksualno nasilje dugoročne posljedice posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP-a) mogu biti ozbiljne koliko je bilo i samo traumatično iskustvo. Mnogi ljudi razvijaju PTSP nakon većih trauma kao što su ratna iskustva. Aktivisti_ce posvećeni borbi za osobe koje su doživjele seksualno nasilje, za žrtve rata te za njihove porodice još od okončanja rata insistiraju na važnosti rješavanja ovog problema na društvenom nivou.

Iako postoji obimna dokumentacija o potrebi i važnosti pružanja pomoći i njege svakome ko je u toku rata doživio turturu i druge traumatične događaje — kao što su osobe koje su preživjele seksualno nasilje — saznanja o dugoročnim posljedicama koje bi mogle biti prenijete na naredne generacije daleko su ograničenija.

Kosovski centar za rehabilitaciju žrtava torture (KRCT), vodeća organizacija u oblasti zaštite i promovisanja prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u toku rata na Kosovu, posljednjih nekoliko godina nastoji da u javne rasprave uvede teme intergeneracijske traume i prijenosa traume s jedne generacije na narednu.

KRCT i Danski institut za borbu protiv torture (DIGNITY), uz pomoć Univerzitetske bolnice u Kopenhagenu te Univerziteta Monash u Australiji, objavili su detaljan izvještaj o epigenetskom istraživanju provedenom u vezi sa intergeneracijskim traumama na Kosovu. U izvještaju su opisani mehanizmi koji bi mogli objasniti kako posljedice trauma mogu biti prenijete s jedne generacije na narednu. U samom istraživanju fokus je stavljen na važnost obavljanja ranih pretraga kada je riječ o djeci žena koje su doživjele seksualno nasilje u toku rata, a posebno onih koje imaju simptome PTSP-a tokom trudnoće.

U današnjem podkastu naša novinarka Dafina Halili razgovara sa Selvi Izeti, kliničkom psihologinjom pri KRCT-u, i to o PTSP-u i intergeneracijskoj traumi.

 

 

 

 

 

Ovaj podkast je pripremljen uz finansijsku podršku Europske unije. Sadržaj podkasta je isključiva odgovornost organizacije Kosovo 2.0 i Centra za humanitarno pravo Kosova te nužno ne odražava stavove Europske unije.