Ukratko | Okoliš

Radionica: Kako se piše priča o životnoj okolini? Istraživanje i pisanje o ekologiji

Piše - 07.10.2020

Registrujte se odmah!

Kosovo 2.0 i Institut GAP pozivaju vas da 3. i 4. novembra učestvujete na prilagođenoj radionici, gde ćete unaprediti svoje istraživačke i spisateljske veštine u sferi zaštite životne sredine, a u okviru projekta “Inovacije za otporne medije i angažman građana” koji finansira Evropska unija. Ova radionica u vezi sa životnom sredinom prva je u nizu radionica koje će biti organizovane na razne teme za vreme realizacije projekta.

Zašto baš ekologija?

U proteklih nekoliko decenija, vlade, aktivisti i građani širom sveta aktivno su počeli da se bave složenim ekološkim temama, pokušavajući da preduzmu nešto da bi očuvali zdravu životnu sredinu koja će biti održiva. Opasnost i dalje postoji, jer se procenjuje da će do 2030. svetskom stanovništvu od sedam milijardi ljudi biti potrebno duplo više resursa nego što planeta može da namiri; obrazovanje o ekologiji mora se dodatno produbiti i ojačati.

Kada je reč o Kosovu, zagađenje vazduha, zagađenost olovom, nezakonita seča šuma i kontaminirana voda samo su neki od brojnih ekoloških problema. Ako budemo bolje razumeli ovu tematiku, ako saznamo kako da istražimo i ispitamo ovakvo stanje stvari, postaćemo generacija bolje obaveštenih potrošača; kao i bolji donosioci odluka i politika.

Detalji radionice:

Na radionicu pozivamo ambiciozne novinare, istraživače, aktiviste i zainteresovane građane koji bi da istražuju i pišu o ekološkim temama. Takođe, ako trenutno radite ili ste aktivni u ovoj oblasti, ova radionica će vam otvoriti nove horizonte koji će, možda, obogatiti vaš aktuelni rad i uvišestručiti njegov uticaj.

Prvog dana radionice steći ćete bolji uvid u teorijski pristup pri sprovođenju istraživanja, bavićete se time kako prikupiti podatke i kako napisati istraživački rad, sve to uz pomoć naših trenera:

  • Bljend Hiseni (Blend Hyseni) — viši istraživač Jedinice za održivi ekonomski i društveni razvoj na Institutu GAP;
  • Ljearta Holaj (Learta Hollaj) — Savetnik za održivi razvoj i partnerstva u Skupštinа  Kosova.

Drugog dana radionice naučićete da istraživački rad pretočite u novinski članak i da ispričate priču, i sve to uz pomoć naših trenera:

  • Dafina Halili — novinarka i pomoćna urednica K2.0;
  • Džek Bučer (Jack Butcher) — zamenik glavnog urednika K2.0.

Zbog mera držanja odstojanja usled kovida 19, ova radionica se organizuje preko Zuma (Zoom). Prevod na engleski i srpski obezbeđen je preko odgovarajućih vajber-grupa.

Kliknite na link da biste se prijavili na radionicu. Za učešće u radionici biće izabrano ukupno 25 osoba. Svi aplikanti će biti obavešteni o statusu njihove prijave putem mejla. Rok za prijavu je 27. oktobar 2020.K

 

 

 

 

Ova radionica predstavlja segment projekta “Inovacije za otporne medije i angažovane građane”, realizuje se uz podršku Kancelarije Evropske unije na Kosovu, a sprovodi je Kosovo 2.0 u partnerstvu sa Institutom GAP.

Naslovna ilustracija: Arrita Katona / K2.0.