Prva Generacija

  • Qamile Maxhuni

  • Besarta Breznica

  • Donat Sheremeti

  • Haljim Kafedžoli (Halim Kafexholli)

  • Fortesa Doći (Doqi)

  • Xhorxhina Bami

Treninzi i Događaji

Program za profesionalnu obuku novinara i instruktaža počeo je 2018. — kada se šestoro ambicioznih mladih novinara zvanično otisnulo na uzbudljivo putovanje u okviru petomesečnog programa mentorstva sa K2.0. Ovaj program K2.0 deo je projekta “Osnaživanje sledeće generacije kosovskih novinara” koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga, dok njime upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF).