Gjenerata e parë

  • Qamile Maxhuni

  • Besarta Breznica

  • Donat Sheremeti

  • Halim Kafexholli

  • Fortesa Doqi

  • Xhorxhina Bami

Trajnime dhe ngjarje

Në 2018 gjashtë të rinj/reja kanë nisur zyrtarisht rrugëtimin pesë mujor të mentorimit profesional në gazetari. Ky program është pjesë e projektit “Fuqizimi i gjeneratës së ardhshme të gazetarëve kosovarë” dhe financohet nga projekti ‘Mbështetja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).