Ukratko | prava radnika

Rad, rad i samo rad

Piše - 13.11.2023

Datum: 20. novembra

Satnica: 17.30č

Mesto: HUB 2.0

U zemlji u kojoj su mnogi nezaposleni, oni koji imaju sreću da rade, često ne rade u povoljnim uslovima. Brojni pripadnici_e radne snage na Kosovu nemaju ni bezbijedno ni sigurno okruženje na radu, a dodatne probleme stvaraju im rad na crno, nepoštivanje zakona i diskriminacija kao i činjenica da ni u institucijama ni u preduzećima ne postoji vizija po kojoj bi se prije svega zagarantovalo da rad bude alat za emancipaciju pojedinca, a ne za eksploataciju. 

Mi u K2.0 smatramo da je od suštinskog značaja da se baci svetlo na uslove iz stvarnog života sa kojima se susreću radnici na tržištu rada Kosova. Mi smo 2022. godine naš godišnji karneval posvetili radničkom znoju. Ove godine objavili smo seriju od tri dugačka članka koji istražuju izazove s kojima se suočavaju grupe radnika koji se, uprkos svom vrednom radu, i dalje bore da sastave kraj s krajem, koji neprestano dovode svoje zdravlje u opasnost ili svoje životne aspiracije stavljaju u drugi plan. Ove priče uključuju istraživanja u različitim sektorima kao što su isporuka hrane i poljoprivreda — sektori u kojima uglavnom dominiraju muškarci — i istražuju dinamiku zapošljavanja Roma, Aškalija i Egipćana.

Posjetite nas 20. novembra u Hubu 2.0, gdje ćemo se sa početkom u 17.30 sati detaljnije pozabaviti ovim razmatranjima, i to u okviru diskusije o daljnjem unapređenju radničkih prava.  

U razgovoru će učestvovati:

Razgovor će moderirati Aulonë Kadriu, viša urednica K2.0. Prevod na engleski i srpski jezik biće obezbijeđen.

Ovaj događaj organizovan je uz finansijsku podršku Evropske unije, a u okviru projekta “Zaštita i unapređenje prava na radu ugroženih grupa na tržištu rada”. Odgovornost za sadržaj snosi isključivo K2.0 te isti nužno ne odražava stavove Evropske unije, ATRC-a i BIRN-a Kosovo. 

Zašto je navedena ova klauzula?