Ukratko | Aktivizam

Radionica: Metodologija, pisanje i objavljivanje istraživanja

Piše - 25.12.2020

Podnaslov — Prijavite se odmah!

Kosovo 2.0 vas poziva da se prijavite na našu radionicu i razvijete vještine kreativnog pisanja i istraživanja, i to u okviru programa Lokomotiva 2.0 koji se finansira sredstvima iz Fonda Princa Klausa.

Radionica pod nazivom “Metodologija, pisanje i objavljivanje istraživanja” bit će održana 14. i 15. januara i ujedno je prva u nizu radionica vezanih za razne teme koje će biti upriličene u sklopu navedenog programa.

Na ovoj radionici ćete biti obučeni da pišete u različite svrhe, pri čemu ćete imati mogućnost da birate između mnoštva tema i stilova pisanja. Naše voditeljice obuke će vam pomoći da usavršite tehnike pisanja te će s vama razmjenjivati mišljenja i mentorisati vas tokom dva dana. 

Pored toga što ćete naučiti nešto više o istraživanju, pisanju i objavljivanju, u jednom segmentu radionice ćete imati priliku da pišete na temu prema vlastitom izboru te ćete svoje radove razmijeniti s drugim učesnicima/ama radionice. Nakon toga ćete raditi s instruktoricama kako biste unaprijedili i uredili ono što ste napisali. Naučit ćete kako vršiti istraživanje na osnovu vjerodostojnih izvora; pronaći ideje; isplanirati i napisati prvu verziju istraživanja; revidirati sadržaj i kvalitet pisanja; urediti tekst i gramatički ga ispraviti; a na kraju i objaviti ono što ste napisali.

U ta dva dana ćete steći znanje o teorijskom pristupu istraživanju i prikupljanju podataka iz vjerodostojnih izvora kao i o tome kako da transformišete svoje istraživanje u pisani članak spreman za objavu.

Pozivamo mlade novinare/ke, istraživače/ice, aktiviste/ice i sve ostale osobe koje zanima izražavanje kroz pisane publikacije da se prijave na ovu radionicu. Radionicu će voditi spisateljica Ardiana Shala Prishtina te psihologinja Adea Kondirolli.

Zbog mjera fizičkog distanciranja, radionica će biti organizovana putem interneta, i to na platformi Zoom. Prijevod na engleski i srpski jezik bit će dostupni na prevoditeljskim kanalima na istoj platformi.

Prijaviti se možete ovdje. O statusu prijave ćete biti obaviješteni putem elektronske pošte. Rok za prijavu je 4. januar 2020. godine.