Perspektive | Obrazovanje

Uvođenje novina u obrazovanje na Kosovu

Kako primijeniti talent u nastavnom radu na prostoru ove zemlje.

Piše - 15.04.1919

Pojedini učenici briljiraju i nastavit će briljirati, dok drugi moraju prevazilaziti mnoge prepreke na putu ka uspjehu, o bilo kojoj državi i sistemu obrazovanja da je riječ. Što se obrazovnog sistema na Kosovu tiče, ovakva podjela gotovo da i ne postoji. Naime, uprkos činjenici da je ova zemlje u samom svjetskom vrhu s obzirom na udio mladih u strukturi stanovništva, kosovske učenike i učenice se nažalost ne priprema tako da u budućnosti imaju mogućnost uspjeha u lokalnoj sredini niti ih se osposobljava da postanu konkurentni u inozemstvu.

Javnost — naročito prosvjetni radnici — je upoznata sa rezultatima koje su učenici ostvarili 2015. godine u okviru Međunarodnog programa za procjenu znanja i vještina učenika (PISA). Podaci su alarmantni. Rezultati provjere znanja učenika s Kosova u oblastima matematike, prirodnih nauka i čitalačke pismenosti bili su među najslabijim u svijetu.

Opće je poznato da manjkavosti u sistemu obrazovanja ima napretek, no kosovske vlasti mnogobrojnim obrazovnopolitičkim odredbama usvojenim u posljednje četiri godine ipak nisu uspjele otkloniti te nedostatke. Na državnom nivou izrađen je novi nastavni plan i program koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji zemlje, a za testiranje u programu PISA provedeno 2018. prethodno je oformljena komisija, s tim da će rezultati tog kruga provjere znanja biti dostupni tek krajem ove godine. Mada je teško odrediti da li je shodno tim odlukama došlo do pomaka i u kojoj mjeri, građani Kosova imaju dojam da su mnogi značajni izazovi još uvijek tu, što sprečava napredak u sferi obrazovanja.

U septembru 2018. godine osnovao sam nevladinu organizaciju Teach for Kosova [“Učimo za Kosovo”]. Naš cilj je da globalni model Teach for All [“Učimo za sve”] prilagodimo obrazovnom kontekstu ove zemlje kako bi ga i ovdje mogli adekvatno primjenjivati.

Iako posjeduje globalne dimenzije, da bi se tim modelom riješili specifični problemi u obrazovnom sistemu Kosova potrebno je djelovati lokalno. Model Teach for All na taj način proveden je u 49 zemalja svijeta. Upravo ove cifre koje svjedoče o omasovljavanju ukazuju na uspješnost projekta, čiji rukovoditelji od samog početka pružaju podršku organizaciji Teach for Kosova.

Primarni zadatak navedenog modela jeste okupiti i obučiti najperspektivnije mlade nastavnike i nastavnice u zemlji, razviti njihove kapacitete, te im potom i omogućiti da u punom radnom vremenu predaju u školama za koje je ustanovljeno da su im takve osobe najpotrebnije. Model se zasniva na uvjerenju da je nastavnik u suštini ujedno i lider koji učenicima predstavlja uzor i za njih se zalaže zarad njihovog uspjeha.

Dvogodišnji program stipendiranja za krajnji cilj ima da po završetku obuke stipendisti i stipendistice budu što bolje upoznati s izazovnim pitanjima u domeni obrazovanja i da budu spremni da tu domenu mijenjaju nabolje. Odabrani na osnovu svojih akademskih postignuća i liderskih sposobnosti, ovi mladi ljudi steći će uvid u kompleksne probleme unutar sistema obrazovanja i tako biti u mogućnosti rješavati ih zajedničkim snagama.

Rad naše organizacije usklađen je s osnovnim principima modela Teach for All. Dakle, u prvom redu želimo regrutirati mlade lidere i liderke, pronaći im radna mjesta u školskim ustanovama i razviti njihov potencijal. Međutim, sam program bit će primjeren kontekstu u kojem će se provoditi.

Često se može čuti da pri zapošljavanju novih nastavnika važnu ulogu igra njihova stranačka pripadnost te da se imenovanjem osoba na određene funkcije čine i uzvraćaju političke usluge.

Tim Teach for Kosova prvenstveno će razviti svijest o prednostima i nedostacima obrazovnog sistema Kosova tako što će provoditi istraživanja, obavljati razgovore s rukovoditeljima obrazovnih ustanova, ali i neposredno sarađivati s različitim nivoima društvene zajednice, što je možda i najvažniji segment programa. Tim putem će biti osmišljen program pod okriljem kojeg će se mladi nastavnici i nastavnice usmjeriti ka uspjehu, a lideri i liderke ka pozitivnim promjenama.

Kako bi se ostvario ovaj cilj, naš tim je u januaru 2019. godine odabrao tri lokalne zajednice u kojima je otpočela prva faza rada i istraživanja na terenu — to su Đakovica, Kosovska Mitrovica i Mališevo. Za Đakovicu i Kosovsku Mitrovicu odlučili smo se zbog toga što u tim sredinama veliki broj učenika čine djeca Romi, Aškali i Egipćani. Iako je slika u obrazovnom sektoru na Kosovu prilično loša, nema sumnje da je u tom pogledu najteže pripadnicima upravo ovih nacionalnih manjina. S druge strane, za terenski rad smo odabrali i Mališevo budući da je to ruralna općina u kojoj se obrazuje mnoštvo djece slabijeg socio-ekonomskog statusa.

Posjećujući škole u ovim mjestima uočili smo nekoliko poteškoća s kojima se susreću nastavnici i učenici širom Kosova. Te se poteškoće u prvom redu odnose na manjak nastavnog materijala i na upliv politike u školstvo. Nedostatak materijala proizlazi iz činjenice da država izdvaja veoma skromna finansijska sredstva za potrebe školskih ustanova.

Dok se učenici kod kuće uglavnom služe pametnim telefonima i drugim naprednijim oblicima tehnologije, u školi je oprema prilično zastarjela. Čest je slučaj da u učionicama ne postoji niti projektor niti bilo kakav drugi digitalni uređaj. Nastavnici zaposleni u lokalnim školama koje smo posjetili istakli su da im je zbog toga vrlo teško zainteresirati učenike i aktivnije ih uključiti u nastavu, imajući u vidu digitalno doba u kojem živimo. Mada je do sada mnogo toga učinjeno da bi se ovaj problem riješio, situacija je i dalje ista.

Čini se da dio problema predstavlja uvjerenje da ukoliko ste odrasli na Kosovu, u granicama ovog sistema ne možete uspjeti.

Još jedno važno pitanje kojim se Teach for Kosova želi intenzivnije pozabaviti u narednom periodu jeste politizacija školstva. Često se može čuti da pri zapošljavanju novih nastavnika važnu ulogu igra njihova stranačka pripadnost, te da se imenovanjem osoba na određene funkcije čine i uzvraćaju političke usluge. Ovakvoj praksi smo zaista i svjedočili u školskim ustanovama.

Jedan od defekata u obrazovnoj strukturi Kosova ogleda se u činjenici da u procesu odabira novog nastavnog kadra pored direktora škole učestvuju i po dva predstavnika općinske vlasti. Prema tome, konačna odluka o zapošljavanju novih prosvjetnih radnika umnogome zavisi od političara. Štaviše, direktori škola naglašavaju da je rukovođenje ovim ustanovama iznimno težak posao jer im nedostaje autonomija. Politički interesi predstavljaju samo jedno u nizu gorućih pitanja za koje se mora iznaći rješenje kako bi sistem obrazovanja na Kosovu mogao prodisati.

Ipak, kroz posjete lokalnim zajednicama pokazalo se da su kosovski učenici zaista željni znanja uprkos svim poteškoćama i preprekama na koje nailaze. Oni iz Đakova i Kosovske Mitrovice, posebno osnovnoškolci, uzorni su i nadasve aktivni sudionici nastavnog procesa.

Srednjoškolci su pak mnogo manje zainteresirani za nastavu kao i za samo učenje, za što je jednim dijelom očigledno zahvalno i njihovo uvjerenje da ukoliko ste odrasli na Kosovu, u granicama ovog sistema ne možete uspjeti. Mnogi učenici smatraju da će moći reći da su postigli nešto samo u slučaju da napuste zemlju u potrazi za boljim prilikama.

S obzirom i na pozitivne i na negativne strane života na Kosovu, čini se da se odgovor krije u kolektivnom nastojanju da se nešto promijeni.

Teach for Kosova želi godišnje obučiti 20 do 30 nastavnika i nastavnica te im osigurati radna mjesta u školskim ustanovama u zemlji. To je mali broj ako imamo na umu da na Kosovu postoji preko 20 000 nastavnika, ali potrebno je napomenuti da ovi mladi lideri i liderke u sebi imaju potencijal pomoću kojeg bi mogli napraviti značajne iskorake. Širom svijeta se dokazuje da model Teach for All, prema kojem se vrhunski intelektualci uključuju u obrazovne tokove, u krajnju ruku ne mijenja samo stanje u učionici, već i van nje — tamo gdje se nalazi korijen problema.

Tokom naredne godine nastavit ćemo se informirati o sistemu obrazovanja na Kosovu i osmisliti program, a ujedno i institut, u sklopu kojeg ćemo vršiti obuku nastavnika kako bi ih se osposobilo da razumijevaju poteškoće na koje nailaze svi koji su uključeni u obrazovni proces. Time će ti mladi ljudi biti u mogućnosti prilagoditi se specifičnim potrebama učenika.

Kako se organizacija proširuje, tako raste i nada da će se u tom programu roditi kolektiv mladih lidera i liderki koji će pridonijeti stvaranju sistema javnog obrazovanja unutar kojeg će svakom djetetu biti pružena jednaka prilika za postizanje uspjeha.

Naslovna fotografija: Besnik Bajrami / K2.0.