Ukratko | Pomirenje

Škeljzenu Malićiju onemogućen ulaz u Srbiju

Piše - 19.06.2018

Putovao je da bi učestvovao na diskusiji o kulturnoj saradnji.

Filozofu i umetničkom kritičaru Škeljzenu Malićiju (Shkelzen Maliqi) je danas onemogućen ulaz u Srbiju na graničnom prelazu Merdare. Srpska granična policija mu nije pružila nikakve informacije ili razloge zbog kojih su doneli ovakvu odluku.

Malići je putovao sa dramskim piscem i direktorom organizacije Ćendra multimedija (Qendra Multimedia) Jetonom Nezirajem, glavnom i odgovornom urednicom Kosova 2.0 Besom Luci i fotografkinjom Majljindom Hodža (Majlinda Hoxha). Oni su planirali da učestvuju u diskusiji povodom objavljivanja “20 godina Përtej/Preko/Beyond”, što je publikacija koja mapira hronologiju dvadesetogodišnje kulturne saradnje između nezavisnih kulturnih oblasti obeju zemalja. Publikacija i diskusija jesu proizvod kolaborativnog projekta između Centra za kulturnu dekontaminaciju, sa sedištem u Beogradu, i Kosova 2.0, sa sedištem u Prištini.

Nakon što je Malićiju onemogućen ulaz, drugi članovi grupe su takođe odlučili da se vrate u Prištinu. Ovo su učinili s mišlju da bi njihov nastavak putovanja u Beograd i učešće u događaju samo doprineo normalizovanju diskriminatorskih praksi i nehumanog tretmana kosovskih građana. Štaviše, ovaj incident je protivan procesu normalizacije između dveju država i predstavlja neuspeh da se poštuje jedan od fundamentalnih principa ovog procesa — slobode kretanja.K

Naslovna fotografija: Majlinda Hoxha (Majljinda Hodža) / K2.0.