U detalje | Local Elections 2017

Špend Ahmeti protiv Arbana Abrašija

Piše - 14.11.2017

Kandidati iz Samoopredeljenja i LDK-a obećavaju krupne stvari za prestonicu.

Aktuelni gradonačelnik Prištine, Špend Ahmeti iz Samoopredeljenja, i kandidat koji teži da osvoji tu poziciju, Arban Abraši iz Demokratske lige Kosova (LDK), takmičiće se u drugom krugu za rukovodstvo gradske opštine. U prvom krugu lokalnih izbora, održanih 22. oktobra, Ahmeti je osvojio 43,6 odsto glasova, dok je Abraši dobio 35,8 procenata.

Još od početka predizborne kampanje, dvojica kandidata su izjavila da jedan drugog vidi kao najžešćeg protivnika, dok su često razmenjivali oštre reči.

Ahmeti je neretko upoređivao svoj mandat sa prethodnom administracijom pod LDK-om, rekavši da postoje dve jasne opcije: “napredak ili vraćanje Prištine onima koji su je doveli u situaciju u kojoj se nalazi”. On smatra da je prva opcija od ključnog značaja za Prištinu.

Abraši je, takođe, upućivao velike količine kritika, optužujući Ahmetija da nije sproveo niz obećanih projekata i da je 60 odsto opštinskog budžeta upotrebio za ‘operativne troškove’, dok je samo 40 procenata otišlo na kapitalne investicije.

Oblasti na koje stavljaju poseban akcenat jesu obrazovanje, zdravstvena zaštita, infrastruktura i javne usluge.

Pored kritikovanja, optužbi i napada, dvojica kandidata su predstavili svoje programe za vođenje glavnoga grada u narednih četiri godina.

Ahmeti je obznanio svoje projekte iz programa “Dajte krila Prištini” koji obuhvata 10 oblasti sa ukupno 100 obećanja. S druge strane, Abraši nudi svoj “Program za Prištinu”, gde su projekti podeljeni u osam oblasti.

Jedan od ciljeva Ahmetija u kampanji je da poveća broj odbornika u Skupštini koji dolaze iz njegove stranke. Prema Ahmetijevim rečima, mali broj odbornika koji je podržavao njegove politike, stvorio je blokade za sprovođenje njegovog programa u prošlom mandatu u Skupštini opštine Priština. Međutim, smatra da je njegov najveći cilj ostvarivanje čistije životne sredine za grad Prištinu.

S druge strane, u celoj svojoj predizbornoj kampanji, Abraši je naglašavao ono što smatra najmoćnijom karakteristikom: njegov sarađivački odnos sa skupštinom opštine, centralnim institucijama vlasti i stranim donatorima.

Kada je reč o programu, Abraši je istakao da je teško izabrati jedan prioritet posebno zbog toga što “svaki sektor ima svoje probleme”. On je dao obećanja za ono što će uraditi u svakom komšiluku i naselju Prištine.

Abraši smatra da će alokacija budžeta radi prioritetizacije kapitalnih investicija biti prekretnica za Prištinu i “dati prestonici crtu grada koji se razvija”, kao i, kako tvrdi, otvaranje 30.000 novih radnih mesta.

K2.0 vam ovde predstavlja sažetak njihovih obećanja u oblastima na koje su se usredsredili: obrazovanje, zdravstvena zaštita, infrastruktura i javne usluge.

Obrazovanje

U prosvetnom sektoru svog programa “Dajte krila Prištini”, Ahmeti inicijalno sumira projekte koje je sproveo u prošlom mandatu.

On spominje funkcionalizaciju sedam obdaništa, raspodelu više od 10 miliona obroka učenicima od prvog do četvrtog razreda [u svim državnim osnovnim školama u proteklih četiri godina], integraciju oko 450 učenika sa posebnim potrebama u prosvetu, izgradnju 102 laboratorije u školama, funkcionalizaciju sedam biblioteka u školama i obezbeđivanje tehničke opreme u 29 obrazovnih ustanova.

Ahmeti obećanja da će izgraditi pet novih škola u potencijalnom sledećem mandatu, i to u naseljima Mati 1, Kalabri, Sofali, Arberija i Veternik, navodeći u programu da će gradnja početi narednog oktobra i da će se finansirati preko sporazuma sa Svetskom bankom. U televizijskoj debati, Ahmeti je naglasio da će renovirati dve škole, iako nije rekao o kojim školama je reč i kakvi su troškovi renoviranja.

Kao još jedno u nizu obećanja po pitanju školske infrastrukture, Ahmeti je obećao da će izgraditi još četiri obdaništa u više naselja, naglašavajući jedno obdanište u Bardošu koje će biti multietničke prirode. On je naveo da je već obezbedio sredstva za ovo i da se očekuje da će izgradnja početi 2018.

S druge strane, Abraši planira izgradnju novih škola na jednom mestu u jugoistočnom delu grada koji je nazvao “Novom Prištinom”. Obećava izgradnju sedam novih škola, devet obdaništa i muzičke škole u ovom gradu.

Takođe, Abraši je obećao da će uložiti u školsku infrastrukturu, što vidi kao preduslov za kvalitet, ali je obećao i da će renovirati objekte u kojima se nalaze srednje škole, da će uraditi nadogradnju “gde god je potrebno” i opremiti sale za fizičko vaspitanje neophodnom opremom.

Dalje, Abraši je obećao da će školske laboratorije opremiti, napraviti elektronske dnevnike za nastavnike i celodnevne programe učenja, da će funkcionalizovati biblioteke, opremiti škole digitalnim belim tablama koje će zameniti zelene table u roku od četiri do šest godina, da će obezbediti laptopove svim nastavnicima i svake godine biti pokrovitelj “Školskih dana” koji bi obuhvatili organizovanje svečanih večera za nastavnike na dan koji je posvećen datoj školi.

Ahmeti smatra da program celodnevnog učenja mora da bude sproveden i naveo je pilotni projekat koji je testiran u nekoliko prištinskih škola u njegovom prošlom mandatu. On je obećao da će reformisati način imenovanja nastavnika u školama, s ciljem sprovođenja elektronskog testiranja, a kako bi se maksimizovala transparentnost.

Obroci za učenike bili su tema diskusije dvaju kandidata. Ahmeti je rekao da razmišlja o reformisanju ovoga u praksi, navodeći dodatak voća ovim obrocima. S druge strane, Abraši je rekao da bi učenicima trebalo poslužiti tople obroke.

Zdravstvena zaštita

Izgradnja Gradske bolnice je zajednička tačka dvaju programa. Ahmeti kaže da je Priština jedini veliki grad u regionu bez bolnice koja nudi sekundarne usluge. Smatra da je bitno izgraditi bolnicu koja bi bila u neposrednoj blizini Univerzitetskog kliničkog centra Kosova.

Ahmeti je dao četiri obećanja o zdravstvenoj zaštiti. On smatra da je dosta toga učinjeno u ovom sektoru u prethodnom mandatu, gde je naglasio reformu Centara za porodičnu medicinu (CPM), gde je 85 odsto pacijenata lečeno. Ahmeti je kazao da je ove centre posetilo 1,2 miliona pacijenata i da je pruženo 2,4 miliona usluga.

Obećanja Ahmetija za sledeći mandat jesu sledeća: izgradnja Centra za autizam i Daunov sindrom (za šta kaže da su lokacija i sredstva obezbeđeni, dok se početak izgradnje očekuje za početak 2019. godine), čime bi se mreža CPM-a proširila i izgradio centar u naselju Veternik, a čime bi se grad podelio ‘na zone’ po pitanju zdravstvenih usluga, tako dodatno unapređujući usluge koje se nude u ovim centrima.

Aspekat ‘zoniranja’ će obuhvatiti osnivanje baze podataka sa informacijama o tome koliko svaki medicinski centar može da pokrije građana i o kapacitetima za pružanje usluga u zonama u kojima će ovi centri biti locirani. Arban Abraši predviđa završetak mreže CPM u skladu sa narednim standardima: “1 CPM na 10.000 stanovnika i 1 doktor specijalista i 2 medicinske sestre na svakih 2.000 pacijenata”. On je obećao i da će izgraditi CPM u naselju Veternik, kao i da će sprovesti analizu o tome da li je potrebno izgraditi ovakav centar u naselju Mati 2.

Druga tačka u Abrašijevom “Programu za Prištinu” jeste sačinjavanje glavnog plana koji će se baviti potrebom za proširenje mreže centara za pružanje hitne pomoći kako grad bude rastao. On je obećao da će CPM-ovi biti kompletirani modernom opremom, ambulantama, objektima za rentgensko i mamografsko testiranje, kao i potpunu funkcionalizaciju laboratorija.

Abraši predviđa proširenje domaćih medicinskih usluga, obećavajući da će u prvoj godini upravljanja funkcionalizovati 8 mobilnih medicinskih timova koji bi po kućama i stanovima nudili medicinske usluge osobama koje nisu u mogućnosti da posećuju medicinske centre.

Infrastruktura

Uprkos tome što njegova partija često kritikuje to što se opštinski i centralni budžeti alociraju za ‘projekte asfaltiranja’, Ahmeti je u svom programu prioritetizovao izgradnju infrastrukture. Ovo je jedno od njegovih obećanja: “…Opština Priština će alocirati značajan deo budžeta za putnu infrastrukturu u gradovima i selima”.

Dva projekta koja su obuhvaćena Ahmetijevim obećanjima za sledeći mandat jesu izgradnja “Puta A” i nastavak “Puta B” u naselju Mati I, kao i uspostavljanje veze između kružnog toka u Kosovu Polju i naselja Arberija, gde je izgradnja već počela.

Postoje dva građevinska projekta koja su inicirana u proteklom mandatu, ali tek treba da se završe i čine deo Ahmetijevih obećanja za naredne četiri godine, a posebno kolektori otpadnih voda u naseljima Mat i Kalabrija. Prema Ahmetijevim rečima, ovi kolektori su skupoceni, ali i njegov prioritet u sledećem mandatu.

Drugo obećanje koje je dao Ahmeti bilo je da će sarađivati sa međunarodnim partnerima i donatorima da bi sproveo studiju izvodljivosti o izgradnji obilaznice oko Prištine. Prema rečima Ahmetija, ova studija bi bila upotrebljena u diskusijama u Vladi Kosova, kao pokušaj prioritetizacije izgradnje obilaznice na državnom nivou.

Ahmeti je govorio i o manjim ulaganjima i intervencijama u infrastrukturi svakog naselja i komšiluka. Ahmeti je obećao da će sprovesti projekte ukupne vrednosti od četiri miliona evra za izgradnju sportskih objekata i rekreativnih područja u raznim naseljima.

Abraši je pojasnio da smatra bezumnim to što je Opština Priština potrošila tako malo na kapitalne investicije u proteklih četiri godina i izjavio da će se usredsrediti na ove vrste ulaganja ako pobedi u trci za najviši položaj u prestonici. Abraši u svom programu predviđa mnoge projekte kapitalnih investicija, uključujući puteve, obilaznicu, kolektore otpadnih voda i rezervoare za vodosnabdevanje.

On posebno obećava da će srediti putni sistem Prištine, bilo kroz novogradnju, obnovu ili renoviranje. Ovo su putevi koji su identifikovani: Put A i nastavak Puta B, što je glavna obilaznica u centru Prištine koja polazi od šina u Arberiji do glavnog kružnog toka u Kosovu Polju, put ‘Bajram Bahtiri’ u Lukaru, i put koji polazi od Srednje škole ‘Sami Frašeri’ i kreće se ka zelenoj pijaci.

Abraši je obećao da će izgraditi postrojenje za prikupljanje fekalnih materija, meteorološku stanicu i vodovod.

Obećava i da će unaprediti urbanu i ruralnu infrastrukturu i da će ulagati u funkcionalizovanje makar šest ekonomskih zona. Prema njegovim rečima, većina pijaca će se vratiti u vlasništvo opštinskih organa i ulagaće se da bi se regulisala infrastruktura. Kaže se i da će niz investicija biti uloženo da bi se otvorile nove pijace u svakom naselju.

Abraši predviđa nastavak saradnje sa centralnim institucijama radi izgradnje Narodnog centra za sport i državnog stadiona ‘Arena Dardanija’ koji se često pominje, a koji bi bio izgrađen u naselju Donja Brnjica u Prištini.

Abraši je obećao da će izgraditi fasade koje bi prekrile zgrade u Prištini. Kada je u debati na televiziji Klan Kosova Abraši upitan koliko će ove investicije koštati: “radimo procene, ali ne bih hteo da govorim o detaljima jer ovo želimo da postignemo kroz sufinansiranje”.

Takođe, Abraši je pomenuo sprovođenje studija izvodljivosti radi mogućnosti osnivanja tramvajske mreže u Prištini. Rekao je i da će sprovesti studiju izvodljivosti za potencijalnu izgradnju metroa, iako je svestan toga da bi iznos kapitalnih investicija neophodnih za ovaj projekat bio veliki.

Samoopredeljenje i LDK se smatraju žestokim rivalima na ovim lokalnim izborima, posebno u drugom krugu glasanja za lidera prestonice.

Videćemo ko će dobiti šansu da sprovede svoja obećanja kreiranja “evropske Prištine”, što je cilj kome teže oba kandidata, makar po svojim izjavama. Njih dvojica su članovi stranaka koje su se najviše međusobno sukobljavale u proteklih nekoliko godina. Ahmeti je uspeo da ukloni LDK iz vrha Prištine 2013, a nakon što je LDK vodio ovu opštinu još od kraja rata.

Ubrzo nakon što je Ahmeti izabran za gradonačelnika, on i njegova partija su Tužilaštvu slali podatke o navodnom kršenju zakona koje je sprovela prošla opštinska administracija pod vođstvom Ise Mustafe. Čak i kada je LDK vodio Vladu Kosova, napetost između njih i Samoopredeljenja bila je na visokom nivou. LDK je optužio Samoopredeljenje za napade na Mustafu, koji je tada bio premijer, tvrdeći da je Samoopredeljenje ugrozilo život ovog čoveka.

Ovakva zajednička prošlost znači da se Samoopredeljenje i LDK smatraju žestokim rivalima na ovim lokalnim izborima, posebno u drugom krugu glasanja za lidera prestonice. Građani će u nedelju imati priliku da biraju između dveju partija koje su već dobijale šansu da vode Prištinu. Ko će je voditi ubuduće?

Ilustracije: K2.0