Oznaka: Transparentnost

U detalje | Transparentnost

Kontroverzan rast cena osiguranja automobila na Kosovu

Piše - 31.03.2020

Transparentnost i zakonitost odluke Centralne banke stavljeni pod znak pitanja.

Jedan na jedan | Transparentnost

Medžide Demoli-Nimani: Institucije treba novčano kazniti za to što ne poštuju zakon.

Piše - 23.12.2018

Direktorka Pokreta FOL (Lëvizja FOL) govori o aktuelnoj borbi za transparentnost vlade i otvoreni pristup javnim dokumentima, posebno kada su u pitanju evri poreskih obveznika.